Hướng dẫn chỉnh sửa file hệ thống PS4 JB

Nếu đã làm quen với Jailbreak (JB) PS4 như tôi đã hướng dẫn ở đây thì điều đó cũng có nghĩa là bạn có toàn quyền để truy xuất vào file hệ thống của PS4.

Việc truy xuất vào file hệ thống và chỉnh sửa, khá là quan trọng vì chúng ta có thể làm những “việc” mà máy ko JB không thể làm được như chỉnh sửa file save game, back up save game, loại bỏ thông báo Update “đáng ghét” khi mỗi lần bật máy hay khởi động trò chơi.

Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 2 cách phổ biến nhất để truy xuất, chỉnh sửa vào cấu trúc file hệ thống của PS4.

  • PS4 Explorer
  • FTP

Ngoài ra đây là video nền tảng cho các hướng dẫn modding sau này, nên lưu ýcẩn thận theo dõi video nhé.


Link đã đề cập trong video :

Web PS4 game database

Web Winscp

Web PS4Xplorer


“Knowledge is of no value unless you put it into practice”

TOP