[Phần mềm] FAQ – Việt Hóa Auto Patcher

Bên dưới là danh sách các vấn đề mà anh em hay mắc phải khi dùng tool Việt Hóa Auto Patcher của tôi.

Anh em tham khảo, đọc kĩ, để cùng nhau lên đỉnh Olympia Việt Hóa nhé.

x Tại sao tôi bị lỗi ? Trả lời
1 xxxx 's path cannot be blank Điền đầy đủ file path vào tool
2 Selected base game file is not a base game Mục base game đang điền sai pkg, ko phải loại base game hoặc máy window 7 chặn tool (với trường hợp này chưa có cách giải quyết, chỉ duy nhất 1 cách là Switch qua window 10) hoặc game tải về bị lỗi
3 Patch for this game is not support! Patch VH ko nằm trong release của zeodavu.com hoặc ko phải đối tượng game hỗ trợ
4 Update is not same with base game! Update ko phải của base game
5 Update must be same with base game! Update ko phải của base game
6 DLC must be same with base game! DLC ko phải của base game
7 Selected update file is not an update! File chọn ở update ko phải loại pkg update
8 Update Patch Viet Hoa cannot be applied to DLC! Loại pkg cua Patch Viet Hoa đang ko giống với loại pkg nhập ở mục Update/DLC
9 Patch VH is not same with base game! Patch VH ko hỗ trợ base game (game không đúng ID mà tác giả chỉ định)
10 Selected patch file is not a Viet Hoa patch! File chọn ở mục Việt Hóa ko phải là file Việt Hóa mà tác giả share hoặc chọn sai file
11 What the hell is going on! Lỗi khác các lỗi trên, liên lạc error code cho tác giả.
12 Tool báo success nhưng ko thấy file output + Kiểm tra xem dung lượng ổ C và ổ output có đủ trống như yêu cầu trong Readme ko. Trường hợp nếu để output cùng với ổ C thì “yêu cầu ổ trống (Readme) + thêm size của Update”
+ Nếu ổ đĩa đủ thì có nghĩa là chưa chạy tool với dạng Run As Administrator. Chuột phải vào exe -> Run as administrator -> làm lại các bước tạo patch.
+ Output path , base game , update, patch VH đang để trực tiếp ngay ngoài ổ đĩa, tạo hay chọn 1 folder bất kì trong ổ đĩa trong phần Output, base game, update, patch VH
13 Tool chạy đến 75% rồi mà để cả 2 tiếng chưa xong ? (hay bị trên GOW 2018) Kiểm tra xem thư mục output có file .pkg ko, nếu ko có thì do window block tool ko cho tạo pkg (thường bị trên window 7 hoặc bị phần mềm virus chặn). Lỗi này thường bị trên GOW 2018 -> dùng nút X tắt tool, tắt hết Antivirus và chạy lại tool, và kiểm tra lại FAQ No.12
Nếu có file .pkg trong thư mục output thì có nghĩa là tool đang chạy đúng, cứ chờ là ok

“If you want the answer—ask the question.”

Lorii Myers
TOP